1 2 3 4 5
หลักสูตรการสอน
บริการของเรา
contact us

    โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

  • 56/33 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • สนามฝึกหัดขับรถ

  • 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  •  โทรศัพท์ 083-687-8311, 089-203-1068 สาขารังสิต 086-946-5511
    สาขาธรรมศาสตร์ 061-195-2738, สาขานวนคร 094-417-1991

โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

เป็นสถานสอนขับรถ ย่านปทุมธานี รังสิต ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเปิดหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนที่อยู่แถบ ดอนเมือง สะพานใหม่ รังสิต ธัญญะ องครักษ์ หนองเสือ คลองหลวง คลองสาม คลองสี่ คลองหก นวนคร ประตูน้ำพระอินทร์ บางประอิน วังน้อย ให้สามารถขับรถได้และให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุและการบำรุงดูแลรักษารถและอุปกรณ์โดยใช้สนามฝึกหัดขับรถยนต์ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกพร้อมครูฝึกหัดขับรถยนต์ที่มีความรู้ความสามารถเมื่อจบการเรียนการสอนแล้วจะดำเนินการสอบผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและออกหนังสือรับรองให้กับผู้เรียนที่ผ่านการอบรมและการสอบเพื่อนำไปเป็นหลักฐานใช้ในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่ใดก็ได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องทำการทดสอบใดๆอีก
ทั้งนี้ โดยจะมีรถรับ-ส่ง ตามจุดใหญ่ ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียน
What ‘s NEW
[30-09-2019] กำหนดวันอบรม และวันสอบข้อเขียนและสอบขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (ท.2)
[15-02-2019] กำหนดวันอบรม และวันสอบข้อเขียนและสอบขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
[06-05-2018] สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่แล้ว หรือใบขับขี่หมดอายุ โรงเรียนให้บริการอบรมหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง หลักสูตรอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชั่วโมง และหลักสูตรสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
[13-01-2018] การสอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560
[13-01-2018] การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560