1 2 3 4 5
หลักสูตรการสอน
บริการของเรา
contact us

    โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

  • 56/33 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • สนามฝึกหัดขับรถ

  • 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  •  โทรศัพท์ 083-687-8311, 089-203-1068 สาขารังสิต 086-946-5511
    สาขาธรรมศาสตร์ 061-195-2738, สาขานวนคร 094-417-1991

ข่าวสาร/สาระน่ารู้

การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560

Update | 2018-01-13 09:43:58
รายละเอียด

โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ จัดสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนรุ่นต่าง ๆ ในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ได้สอบข้อเขียนผ่านระบบ E-EXAM และสอบขับรถ ที่ห้องสอบและสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ ควบคุมและดำเนินการสอบ ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- รุ่นที่ 8/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

- รุ่นที่ 9/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

- รุ่นที่ 10/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 10, 15, 17, 24, 29 และ 31 ตุลาคม 2560

- รุ่นที่ 11/2560 สอบย่อย ในวันที่ 7, 12, 14, 21, 26 และ 28 พฤศจิกายน 2560

- รุ่นที่ 12/2560 สอบย่อย ในวันที่ 5, 10, 12, 19, 24 และ 26 ธันวาคม 2560


นักเรียนที่เข้าสอบสามารถสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกคนค่ะ