1 2 3 4 5
หลักสูตรการสอน
บริการของเรา
contact us

    โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

  • 56/33 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • สนามฝึกหัดขับรถ

  • 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  •  โทรศัพท์ 083-687-8311, 089-203-1068 สาขารังสิต 086-946-5511
    สาขาธรรมศาสตร์ 061-195-2738, สาขานวนคร 094-417-1991

ข่าวสาร/สาระน่ารู้

การสอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560

Update | 2018-01-13 09:45:26
รายละเอียด

โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ จัดสอบใบขับขี่รถยนต์ ให้กับนักเรียนรุ่นต่าง ๆ ในระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560 ได้สอบข้อเขียนผ่านระบบ E-EXAM และสอบขับรถ ที่ห้องสอบและสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ ควบคุมและดำเนินการสอบ ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- รุ่นที่ 15/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

- รุ่นที่ 16/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 17 และ 31  สิงหาคม 2560

- รุ่นที่ 17/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 14, 19 และ 21 กันยายน 2560

- รุ่นที่ 18/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 26 และ 28 กันยายน 2560

- รุ่นที่ 19/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 3, 5, 10 และ 12 ตุลาคม 2560

- รุ่นที่ 20/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 17, 19, 24 และ 31 ตุลาคม 2560

- รุ่นที่ 21/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 2, 7 และ 9 พฤศจิกายน 2560

- รุ่นที่ 22/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 14, 16, 21, 23, 28 และ 30 พฤศจิกายน 2560

- รุ่นที่ 23/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 5 และ 7 ธันวาคม 2560

- รุ่นที่ 24/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 และสอบย่อย ในวันที่ 12, 14, 19, 21 และ 26 ธันวาคม 2560

นักเรียนที่เข้าสอบสามารถสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกคนค่ะ