1 2 3 4 5
หลักสูตรการสอน
บริการของเรา
contact us

    โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

  • 56/33 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • สนามฝึกหัดขับรถ

  • 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  •  โทรศัพท์ 083-687-8311, 089-203-1068 สาขารังสิต 086-946-5511
    สาขาธรรมศาสตร์ 061-195-2738, สาขานวนคร 094-417-1991

ข่าวสาร/สาระน่ารู้

การสอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560

Update | 2017-11-25 10:28:34
รายละเอียด

โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ จัดสอบใบขับขี่รถยนต์ ให้กับนักเรียนรุ่นต่าง ๆ ในระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 ได้สอบข้อเขียนผ่านระบบ E-EXAM และสอบขับรถ ที่ห้องสอบและสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ ควบคุมและดำเนินการสอบ ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- รุ่นที่ 7/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560

- รุ่นที่ 8/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

- รุ่นที่ 9/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

- รุ่นที่ 10/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

- รุ่นที่ 11/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

- รุ่นที่ 12/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

- รุ่นที่ 13-1/2560 สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

- รุ่นที่ 13/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

- รุ่นที่ 14-1/2560 สอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

- รุ่นที่ 14-2/2560 สอบเมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

- รุ่นที่ 14/2560 สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

นักเรียนที่เข้าสอบสามารถสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกคนค่ะ